Lokaal netwerk "HAL Lokaal" een feit!

Afgelopen najaar is door het partijbestuur de nieuwe partijstructuur gepresenteerd. Dit betekent dat de oude kamercentrales samengaan tot grotere regio's en dat de diverse lokale afdelingen samengaan tot lokale netwerken. Donderdagavond is tijdens de fusie ALV het netwerk "HAL Lokaal" geformeerd, met de afdelingen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.

De avond begon met de laatste ALV voor de afdeling Heerhugowaard, waar de afdeling werd opgeheven. Vervolgens zijn de afdelingen samengekomen om het nieuwe bestuur te verkiezen. Vanuit de oude afdeling Heerhugowaard zullen de bestuursleden Joke de Jong, Rob Nederlof en Seyfettin Korkmaz een plek innemen in het nieuwe bestuur onder leiding van voorzitter Chris Obdam van Alkmaar. Joke wordt Vice-Voorzitter, Rob Penningmeester en Seyfettin Secretaris. 

Met het nieuwe bestuur en het samengaan van de afdelingen wordt een belangrijke stap gemaakt naar meer regionale samenwerking en efficiëntie. VVD Heerhugowaard feliciteert alle bestuursleden met het nieuwe lokale netwerk en wenst ze veel succes met hun werkzaamheden.