Ondernemers: Hoe komt je tot een succesvolle aanpak van energiebesparing bij particuliere huiseigenaren?

Een grote uitdaging in het kader van het verduurzamen van de particuliere woningmarkt, is het goed op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod. Hoe kunnen ondernemers uit de bouw- en installatiebranche de vraag naar energiemaatregelen bij particuliere woningeigenaren stimuleren en hier zo goed mogelijk op inspelen?

In de regio Alkmaar kunnen ondernemers die “willen, kunnen en doen” zich tijdens een interactieve bijeenkomst laten informeren. U krijgt daarbij kennis van de succesvolle aanpakken. Kernpunt daarbij is dat als ondernemers zelf initiatief nemen richting deze grote markt er ook daadwerkelijk meer werk uit komt. Daarbij hoort een bewuste keuze voor de doelgroep en het actief brengen van een passend en verleidelijk aanbod naar de klant brengen. Maar hoe doet u dat? In de bijeenkomst krijgt u ook concrete handvatten om woningeigenaren te interesseren voor uw energie-aanbod.

Deze bijeenkomst is een initiatief van Bouwend Nederland, UNETO-VNI, de Kamer van Koophandel, Duurzaam Bouwloket, de gemeenten in de regio Alkmaar en de RUD NHN. Het is de tweede in een serie van drie. De start is geweest in West-Friesland. Nu vindt de bijeenkomst plaats in regio Alkmaar en na de zomer in de Kop van Noord-Holland.

De bijeenkomst is op 9 juni a.s. vanaf 16.00 uur aan de Toermalijnstraat 10 in Alkmaar. Aanmelden gaat bij Gine Nicolai van de Regionale Uitvoeringsdienst NHN via GNicolai@rudnhn.nl.

Aanvullende informatie vindt u in de 'Uitnodiging bijeenkomst Succesvol aanpakken energiebesparing woningen 9 juni '16 regio Alkmaar

Bron: heerhugowaard.nl