Liefdevolle zorg in Heerhugowaard laat zich niet vatten in oneliners en enkele zinnen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg en welzijn in de gemeente. In Heerhugowaard hebben we hard gewerkt en de kwaliteit van de zorg is goed. Maar dat betekent zeker niet dat we achterover kunnen hangen, er is juist nog heel veel te doen.De komende jaren wil de VVD meer inzetten op preventie en meer maatwerk. Tenslotte is iedereen uniek en blijft voorkomen beter dan genezen. Maar wat houdt dat concreet in? 
Dat betekent dat we nog sneller willen weten of mensen ondersteuning nodig hebben. We willen graag dat iedereen zijn of haar weg weet te vinden naar hulp, maar in de praktijk is dat toch lastiger. Vanwege deze reden is kort geleden het Sociaal Plein geopend. Een plek in het gemeentehuis waar je gewoon langs kunt lopen om een praatje te maken, met iemand die je verder kan helpen of gewoon een luisterend oor biedt. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen hulp kan krijgen, want ieder persoon verdient goede zorg.

Als Heerhugowaardse VVD zien we graag dat mensen zo vroeg mogelijk worden geholpen. Want door preventie kunnen we veel problemen voorkomen. Daarom is de huishoudelijke hulp veranderd in thuisondersteuning. Wellicht vraagt u zich nu af wat er dan anders is. Heel simpel gezegd willen wij af van het uurtje-factuurtje, want zorg is zelden te vangen in tijd. Daarom worden thuisondersteuners anders opgeleid. Niet alleen voor het schoonmaken, maar ook voor het signaleren van andere ondersteuningsvragen. Hulp bij administratie, de boodschappen of sociale contacten kunnen meteen worden opgepakt. Ook de welzijnsorganisatie in Heerhugowaard werkt op deze wijze, laagdrempelig en met ondersteuning op maat, zodat een ieder het zoveel mogelijk weer zelf kan redden!

We zien wel dat er meer moet gebeuren met dagbesteding. Dagbesteding is hét middel voor kwetsbare inwoners om mee te kunnen doen. Een plek waar men begeleiding ontvangt en tegelijkertijd kunnen ook mantelzorgers hier ondersteuning krijgen. Dagbesteding moet toegankelijk zijn voor iedereen die dat nodig heeft.

Tot slot heb ik ervaren dat de de Hugohopper ontzettend belangrijk is voor veel mensen om mobiel te kunnen zijn binnen Heerhugowaard. De Hugohopper heeft zijn waarde al lang bewezen en is belangrijk voor de Heerhugowaarders. De Hugohopper werkt, vooral door de fantastische vrijwilligers die dit dagelijks organiseren. De Hugohopper moeten we instandhouden en verder ontwikkelen! Zodat iedereen mobiel kan zijn binnen Heerhugowaard.

Liefdevolle zorg krijgen we niet door te schreeuwen aan de zijlijn, daar moet je wat voor doen. U kunt daarvoor kiezen op 21 maart! Kies voor de Heerhugowaardse VVD.

Monique Stam-de Nijs 
Lijsttrekker de Heerhugowaardse VVD