Interview Falco Hoekstra in Heerhugowaards Nieuwsblad

Fractievoorzitter Falco Hoekstra


  • Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?


'Wat wij heel belangrijk vinden is dat er geen lastenverhoging voor inwoners komt. Dat is echt een harde eis. We willen investeren in de bereikbaarheid van Heerhugowaard. De Oosttangent in Heerhugowaard-Zuid moet worden aangepakt, alsmede de Middenweg bij Centrumwaard. En het Altongebied moet worden aangepast aan de bedrijvigheid die daar plaatsvindt. Op die oude landweggetjes is het voor twee vrachtwagens onmogelijk elkaar te passeren. Het stationsgebied willen we duurzaam doorontwikkelen. En wat ons betreft kan de zorg rekenen op een flinke inzet op preventie. Wanneer je in een vroeg stadium in gesprek komt met de gemeente of hulpverleners kan verslechtering van een situatie veelal worden voorkomen. Tot slot verdient ook veiligheid onze volle aandacht'.


  • Zijn er onder de standpunten van andere partijen absolute dealbreakers?


'Jazeker. Stoppen van de tegenprestatie in de bijstand is zo'n dealbreaker. Hetzelfde geldt voor extra kostenposten voor inwoners en het beperken van autogebruik. En wat betreft woningbouw zijn wij duidelijk: alles wat we bouwen moet in een enorme diversiteit plaatsvinden.'


  • Wat is de meerwaarde van een landelijke partij in de gemeenteraad?


'Ons voordeel is dat we in zowel iedere gemeente in onze omgeving als in de provincie en bij het Rijk contacten hebben. Wat ik ook nodig heb, er is altijd iemand bij wie ik mijn verhaal kwijt kan. Kijk naar het statement dat we als lokale VVD fracties hebben gemaakt inzake de Leeghwaterbrug. Als gemeente kun je het niet meer alleen, je hebt elkaar nodig in de regio. Dat is een absolute meerwaarde ten opzichte van lokale partijen.'


'Wat veel mensen niet weten is dat de partijorganisatie geen enkele inspraak heeft in wat we in Heerhugowaard doen. Den Haag is onze steun in de rug, we worden bijvoorbeeld gefaciliteerd in debattrainingen, maar heeft Den Haag niets te zeggen over wat wij hier belangrijk vinden.'