Gemeente Heerhugowaard presenteert Raadsagenda

Fractievoorzitter Falco Hoekstra geeft in zijn toelichting op het raadsagenda aan, dat door constructieve samenwerking tussen de partijen een evenwichtige lijst aan onderwerpen is opgesteld die aangeeft wat we de komende tijd voor Heerhugowaard willen. Hierdoor kan elke partij zich herkennen in een deel van dit programma.  Hoekstra is er van overtuigd dat VVD-kiezer blij zullen zijn met de liberale punten van het programma.

Enkele punten uit het programma zijn:

·        Meer aandacht voor veiligheid;

·       Investeren in de bereikbaarheid van zowel Zuidtangent, Oosttangent, als de Middenweg en het Altongebied;

·       Meer woningen bouwen voor iedereen, jongeren, senioren, kopers en huurders;

·       Investeren in digitale dienstverlening voor inwoners en gebruik van data in de gemeente;

·       Het verbeteren van  vestigingsklimaat en werkgelegenheid.

 

Hoekstra gaat verder met zijn betoog dat met deze raadsagenda  wordt bevorderd dat we zorgen voor elkaar, voor onze bereikbaarheid en voor een groene en duurzame toekomst.

De Waardse VVD heeft er veel zin in en geeft aan dat de hij en de fractie van de Waardse VVD mogen worden aangesproken op het nemen van verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het raadsprogramma.

Hoekstra sluit zijn tweede termijn af door te zeggen dat je pas dingen kunt veranderen door mee te doen. Hij doelt hiermee op de fractie van GroenLinks die als enige partij de raadsagenda niet ondersteund.


De volledige spreektekst van Falco Hoekstra en de raadsagenda leest u in de bijlage.