Afval? Ten aanval!

Het is zaterdag, je hebt heel de week gewerkt en je beslist om nu eindelijk een keer die klusjes in huis aan te pakken. Je hebt net de gang geschilderd of dat muurtje gesloopt en je kijkt op de klok. Maar het is alweer kwart voor 2. Om dat afval naar de gemeentewerf te brengen, dat ga je niet meer redden. Zo was het in 2018 nog wel. In 2019 gelukkig niet meer!

De frustraties over de openingstijden en files bij de gemeentewerf op zaterdag deelden wij als Heerhugowaardse VVD met jullie. Als werkende Nederlander waren de mogelijkheden om je afval weg te brengen echt te beperkt. Daarom hebben wij begin dit jaar een motie ingediend voor een onderzoek naar de kosten en mogelijkheden voor een langere openstelling op zaterdag.


Dat bleek gelukkig mogelijk. De kosten hiervoor bedragen €50 000 op jaarbasis (€2,25 per huishouden per jaar). Ook al lijkt dit een kleine stijging, willen wij hier niet zomaar mee akkoord gaan. Voordat dit aan iedereen wordt doorbelasten, willen wij dat de kosten en baten van het verruimen van de openingstijden duidelijk zijn. Daarom leidt het dit jaar nog niet tot een stijging van de afvalstoffenheffing, maar zullen we dit najaar kijken naar de daadwerkelijke financiële gevolgen.


Langere openingstijden betekent niet alleen meer flexibiliteit en vrijheid om je afval weg te brengen maar biedt ook een kans om beter afval te scheiden. Het afval vraagstuk wordt steeds belangrijker. Er wordt daarbij ook steeds meer gevraagd van inwoners en het wordt steeds duurder om afval te verwerken. Daarom zoeken we als Heerhugowaardse VVD steeds naar oplossingen die bij Heerhugowaard passen, betaalbaar zijn en laagdrempelig. We willen het u als Heerhugowaarders zo makkelijk mogelijk maken om ten strijde te trekken tegen dat afval.


Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen hoe we ons afval kunnen aanvallen? Neem dan contact op met Femke Lammerts (femkelammerts@gmail.com).