Expertisecentrum Passen onderwijs naar Vaandel – Zuid

Er wordt al lang over gesproken, en heel even leek het er zelfs op dat het niet zou gaan lukken. Maar op 28 januari is een samenwerkingsovereenkomst getekend door alle betrokken partijen en VVD wethouder Monique Stam bij het nieuw te realiseren expertisecentrum passend onderwijs.


De VVD vindt het belangrijk dat er voor iedereen passend onderwijs is in Heerhugowaard. Goed onderwijs is meer dan alleen leren rekenen en schrijven. School is de plek waar kinderen leren zich staande te houden in een steeds veranderende wereld. Binnen het onderwijs krijgt dit vorm door kinderen de vaardigheden aan te leren waarmee zij klaar zijn voor de toekomst. Maar voor lang niet alle kinderen is het reguliere onderwijs een uitkomst. We zijn dan ook blij dat Heliomare in samenwerking met de Aloysius Stichting een Expertisecentrum Passend Onderwijs gaan realiseren op de Vaandel Zuid. 


Samen kom je verder 
In het nieuwe expertisecentrum gaat Heliomare ruimte bieden aan leerlingen van De Ruimte in Bergen en van de Alk in Alkmaar. Naast Heliomare zal de Aloysius Stichting gebruik maken van het nieuwe gebouw. In totaal gaat het om zo’n 400 leerlingen. Met de expertise van Heliomare en de Aloysius Stichting (die onderwijs biedt aan kinderen en jongeren met gedrags- en psychische problemen), worden de krachten gebundeld tot een regionaal expertise centrum voor de Kop van Noord Holland en West- Friesland. 
In de komende periode gaan alle partijen aan tafel om samen verder te werken aan het voornemen om een expertisecentrum te maken dat recht doet aan de ondersteuningsbehoefte van de kinderen die naar het centrum toe zullen gaan. Dit betekent, dat goed gekeken wordt wanneer wel en wanneer niet een integrale aanpak gewenst is, hoe de veiligheid van alle kinderen kan worden geborgd in een passend pedagogisch klimaat en hoe de kinderen met extra beperkingen gebruik kunnen blijven maken van een goede opvang, revalidatie, ondersteuning en van goed onderwijs.


Vaandel Zuid
De keuze voor de Vaandel Zuid is wat ons betreft niet verrassend. Naast dat er ruimte is om een passend centrum te bouwen, is het een locatie die nog volop in ontwikkeling is. Er zijn diverse plannen voor zowel woningbouw als bedrijvigheid. Eén van de mogelijke projecten op de Vaandel Zuid is Buurtschap Waaranders; een woonzorgconcept voor zelfstandigen, ouderen en mensen met een beperking. En dat in een eetbaar landschap met gezamenlijke voorzieningen. Een dynamische omgeving dus! Daarnaast is de Vaandel Zuid goed bereikbaar voor de regio, wat voor dit expertisecentrum belangrijk is. De bouw zal gerealiseerd gaan worden door Stichting Maatschappelijk Vastgoed. Heliomare en Aloysius gaan het vervolgens huren. 
 
Definitief besluit
Naar verwachting vindt eind maart definitieve besluitvorming plaats over de samenwerking, als ook de inspraakorganen, de gemeenteraad en de raden van toezicht een positief advies of besluit hebben genomen. Wat de VVD betreft gaat dit expertisecentrum er zeker komen!