Samen met Langedijk

De afgelopen jaren is er veel gesproken over een eventuele fusie met de gemeente Langedijk. Tot nu toe zijn het vooral discussies geweest in de gemeenteraden over de vraag of we dit moeten gaan doen of niet. Een lang verhaal kort: onderzoek heeft laten zien dat samen één nieuwe gemeente worden, veruit de meeste voordelen heeft voor de inwoners van Heerhugowaard en Langedijk. Als alles goed en zorgvuldig gaat, merkt je alleen dat de gemeente nog beter gaat werken. En dat er misschien een kleine zin met de naam van de nieuwe gemeente onder het plaatsnaambord met komt te staan.

Wat gaan we er wel van merken?  

Met een grotere gemeente hebben we een grotere kans om nog meer goede en talentvolle ambtenaren in dienst te nemen. Dat kan inhouden dat we meer mensen hebben om te werken aan de veiligheid in Heerhugowaard, om vergunningen te verlenen zodat er huizen gebouwd kunnen worden en om ervoor te zorgen dat we nog beter bereikbaar worden met de auto en met het openbaar vervoer. Daardoor wordt de dienstverlening van de gemeente beter en zijn we klaar voor toekomstige uitdagingen. Dat zijn voor ons de voornaamste doelen voor de fusie. Het gaat ons geld kosten, maar daar krijgen we veel voor terug.

 

Hoe gaan wij als inwoners betrokken worden dan?

Een gemeente bestaat omdat de wet dat vindt, maar een samenleving zijn we pas als we het samen oppakken. Daarom is het van belang dat iedereen kan meedenken over hoe we onze nieuwe gemeente gaan inrichten, waar we op moeten letten en wat we daarvoor samen kunnen doen. De komende tijd wordt vanuit de gemeenteraad gekeken wat daarvoor een goede benadering is. Als Heerhugowaardse VVD komen we de komende jaren gewoon bij jullie langs om hierover te praten.

 

Wat kan je de komende tijd van ons verwachten?

De komende tijd gaan wij in de gemeenteraad continu zorgen dat iedereen weet hoe belangrijk het is om zorgvuldig te werk te gaan. Als onze gemeentelijke fusie een succes wilt worden, moeten we van tevoren overal aan denken. Daarnaast komen we dus bij jullie langs om te praten over de fusie en over nog veel meer. Hou de voordeur in de gaten!

 

Wesley Boer

vvdheerhugowaard@gmail.com

 


Bron foto: Langedijk Centraal (https://langedijkcentraal.nl/nieuws/21107520-heerhugowaard-en-langedijk-gaan-gezamenlijk-minimabeleid-opzetten)