Het beleid van 2020

Op 4 juli werd de voorjaarsnota besproken in Heerhugowaard. In de voorjaarsnota besluiten wij welk beleid de gemeente moet uitvoeren in het volgende jaar (2020). De VVD heeft hiervoor diverse moties ingediend. Lees verder om de spreektekst te lezen van onze fractievoorzitter Falco Hoekstra.

Voorzitter, 

De toekomst hangt af, van wat je nu aan het doen bent. En als je je dat realiseert kun je slechts proberen om het beste te doen, met al het enthousiasme dat je hebt. 

Dit is de eerste keer sinds de verkiezingen van 2018, dat we echt de koers voor de komende jaren bespreken. Het was in 2018 logisch dat we niet uitgebreid stil stonden bij de plannen voor 2019,  omdat de periode net pas was aangevangen. Maar dit is wel bijzonder als je bedenkt dat we daarmee eigenlijk niet gesproken hebben over onze toekomst. Nu in 2019 zien we de uitwerkingen van het raadsakkoord.  

Het college presenteert ons de voorjaarsnota. Dit moet alle plannen omvatten waarmee wij Heerhugowaard in de komende jaren beter willen maken. De mate waarin dat mogelijk is, is linksom of rechtsom toch grotendeels afhankelijk van geld. Ik ken veel gemeenten en de financiële situatie van veel gemeenten. Ik kan u zeggen, we zitten er warmpjes bij! Heerhugowaard heeft, natuurlijk grotendeels door meevallers en grondopbrengsten, veel geld beschikbaar om onze mooie gemeente verder te brengen.
Wij kennen onze gelijke niet in de regio op financieel vlak en zelf in heel Nederland behoren wij tot de financieel gezondste gemeenten. 

Er ligt nu een plan voor met diverse bestemmingen van de beschikbare incidentele gelden. De VVD is hier heel gelukkig mee. We zien verstandige keuzes voor de lange termijn financiën en we zien investeringen in de juiste thema’s. 

Maar als ik praat over financiën, zeg ik nog helemaal niets over de beleidsinvulling daarvan. Ik kan u woord voor woord meenemen door de voorjaarsnota en wat de VVD daar dan van vindt. Maar om het voor u overzichtelijk te houden neem ik u mee op de punten waar de VVD meer ambitie wil van het college en waar de VVD problemen ziet die urgent zijn. 

Dit is onder te brengen in: 

Verkeer, Veiligheid en Dienstverlening. 

Laat ik beginnen bij verkeer. Helaas ziet u, net als wij, met grote regelmaat ernstige verkeersincidenten in Heerhugowaard plaatsvinden waar fietsers, auto's of voetgangers bij betrokken zijn. Minder zichtbaar zijn de verkeerssituaties waarin het nog net goed afloopt.De raadsagenda vraagt nadrukkelijk om oplossingen, maar de voorjaarsnota geeft nog niet de prioriteit die het wel heeft.  

Iedereen hier en in heel Heerhugowaard is geschrokken van het vreselijke ongeluk op de Westtangent. Onze zorgen over verkeersveiligheid zijn geen gevolg van dit ongeval, maar de actualiteit heeft ons daar wel ingehaald. Asociaal rijgedrag, rood licht negeren, te hoge snelheid zijn de factoren die vaak een belangrijke rol spelen bij ongelukken. Zowel van auto’s als van fietsers. Als er een mogelijkheid is asociaal weggedrag aan te pakken door flitskasten voor roodlicht en snelheid, zijn we daar zeker een voorstander van. 

Wij horen met grote regelmaat verhalen over straten waar mensen veel te hard rijden. In woonwijken op plaatsen waar kinderen spelen en de straat oversteken. We hebben veel straten rechttoe rechtaan ingericht. Als er onderhoud plaats vindt of bij urgente problemen met onveilige verkeerssituaties zoals te hard rijden ziet de VVD graag op korte termijn concrete acties. Of dat nu drempels, versmallingen, bloembakken, slingers in de weg of verschillende ondergronden zijn, ieder kind, iedere inwoner verdient een veilige straat waar auto’s met normale snelheden rijden.

Verkeersveiligheid en verkeersdrukte lopen ook hand in hand. De Oosttangent is al langere tijd een doorn in ons oog en daarin staan we niet alleen. Dat zijn de inwoners die dit keer op keer benoemen. Ook alle mede ondertekenaars van het raadsakkoord stellen duidelijk dat hier een oplossing voor moet komen, dat getuigt van een breed besef van de Oosttangent problematiek. De VVD vindt dat we nu in actie moeten komen. U deelt allen deze urgentie met mij. Wij willen bij de begroting 2020 dus een plan van aanpak zien om die Oosttangent aan te pakken.  Voorzitter, u verwacht het al. Hiervoor dienen wij dus 2 moties in. 

  • Verkeersveiligheid in Heerhugowaard

  • Prioriteit voor de Oosttangent

Maar dan zijn we nog niet klaar met verkeer. Want ik wil het met u hebben over de discussie parkeerplaatsen óf groen. De toekomst is dichterbij dan u denkt, want er is een oplossing waardoor wij groen en parkeerplaatsen samen kunnen laten gaan. 

We leven in een tijd waarin we steeds vaker wateroverlast ervaren en de versteende parkeerplaatsen dragen zeker niet bij aan een goede waterafvoer. Het is bekend dat een groene omgeving goed is voor de leefbaarheid. De VVD wil daarom dat we vaker gaan kiezen voor klimaatadaptieve parkeerplaatsen of te wel, een groene parkeerplaats. Om het even visueel te maken, denk aan een parkeerplaats, maar dan met grote roosters waar gras tussen groeit.
De ervaringen in Nederland zijn bijzonder positief, de kosten zijn vaak lager dan reguliere parkeerplaatsen en het onderhoud is zelfs in de meest vruchtbare maanden beperkt. 


Voorzitter, verkeer kent u van ons. Maar ook veiligheid is de VVD niet vreemd. 

Ik wijs u er graag op dat deze raad in het raadsakkoord heeft gevraagd om een onderzoek naar de veiligheidsgevoel. Dit onderzoek gaat uitgevoerd worden, staat in de voorjaarsnota. Natuurlijk met als doel dat we het veiligheidsgevoel, waar mogelijk, kunnen verbeteren. Want een onderzoek doen, om vervolgens de uitkomsten niet te gebruiken, is pure geldverspilling. 

De voorjaarsnota schetst ons een beeld dat op dit punt niet geruststellend is. Na onze schriftelijke vragen zijn de zorgen versterkt dat er geen acties verbonden zijn aan de uitkomsten van het onderzoek. Wij willen graag dat elke Heerhugowaarder zich veilig voelt in onze mooie gemeente, dus daarom dienen wij een motie in die oproept om acties te verbinden aan de uitkomsten van het onderzoek naar veiligheidsgevoel. 


Tot slot, de digitale dienstverlening. Als er ergens kansen liggen in de nabije toekomst voor het verbeteren van onze dienstverlening, dan is dat de digitale dienstverlening. In diverse gemeenten zijn voorbeelden waarin applicaties zijn ontwikkeld die inwoners veel gemak bieden. 

Een voorbeeld: er is een applicatie waar u enkel uw postcode en huisnummer hoeft in te voeren en u ziet direct alle relevante raadsbesluiten en vergunningen die zijn uitgegeven in uw omgeving. 

Ander voorbeeld, een Heerhugowaarder is op internet de krant aan het lezen over de bouwplannen bij het station. Via een simpele plugin zijn direct alle besluiten van de gemeente zichtbaar. 

Dit zijn voorbeelden waar marktpartijen gebruik hebben gemaakt van de data van gemeenten.

Uiteraard is er ook een kant van onze eigen dienstverlening. Maar ook daarvoor is de beschikbaarheid van informatie cruciaal. Laten we nu in een proces zitten van eerst de ambtelijke fusie met Langedijk en daarna mogelijk een bestuurlijke fusie. Dat betekent dat we in het kader van de nieuwe ICT omgeving, het intensiever samenwerken in 1 organisatie en straks mogelijk gelijktrekken, alle documenten, archieven en informatiebronnen door moeten. Dat is dus qua timing hét moment om de organisatie opdracht te geven om te zorgen voor goede openbare datavoorziening en een toekomstbestendig informatiebeheer.

De motie die wij indienen beoogt dit ook, het is geen motie die het komende jaar zal leiden tot de oplossing, Maar de VVD gelooft in de toekomst van digitale dienstverlening en dan zou het een zonde zijn om eerst de fusie door te gaan en daarna opnieuw alle informatie door te gaan spitten om het ook nog toegankelijk te maken. Dat is zonde van tijd en geld. 

Voorzitter, de VVD kijkt ontzettend positief en enthousiast naar de toekomst van Heerhugowaard. Ik heb u enkele voorbeelden geschetst waar we graag nu het verschil willen maken. 

De komende jaren blijft voor ons centraal staan dat Heerhugowaard veilig en bereikbaar is. Ook willen we genoeg woningen bouwen voor iedereen, dat we zorgen voor stabiele financiën en lage lasten voor onze inwoners. Heerhugowaard waar we trots op zijn!
Voorzitter, Dank u wel.