Alex Harren in "De plek van"

‘Ik word als raadslid vaak aangesproken over de problemen op de Oosttangent. Een slechte doorstroming en niet veilig voor fietsers op de rotondes. Met onze fractie hebben we daar in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een spandoek op de Oosttangent ook aandacht voor gevraagd. Het onderwerp staat nu ook in de Raadsagenda. Er moet wat gebeuren. Ik heb jaren aan de Oosttangent gewoond en heb gezien wat de problemen zijn. Sterker nog, mijn dochter is onlangs op een van de rotondes aangereden door een automobilist. 

Het college heeft het bureau Goudappel Coffengh opdracht gegeven om met een analyse en mogelijke oplossingen te komen. In de meerjarenbegroting voor 2020 en volgende jaren is ook geld gereserveerd voor de uitvoering van aanpassingen. Een goede doorstroming, ook voor de bus is één ding, maar voor onze fractie staat de veiligheid op de rotondes voor fietsers voorop.

Ik ben heel benieuwd naar het rapport van  rapport Goudappel Coffengh. Als raad krijgen we daar begin volgend jaar een presentatie over.’