Files Oosttangent opgelost door aanpassing van twee rotondes

Nu is er een slechte doorstroming van de Oosttangent tijdens de avondspits. Een goede verkeersafwikkeling is in het belang van onze inwoners en het openbaar vervoer in de regio. Een betere afwikkeling op de Oosttangent is gelukkig op een veel korter termijn realiseerbaar. Namelijk het toepassen van twee partiële turbo rotondes, vergelijkbaar met de rotonde bij Park van Luna.

© Alex Harren